Przyczepy wielkogabarytowe

Charakteryzując taki rodzaj działalności jak przewóz ładunków wielkogabarytowych oraz ładunków bardzo ciężkich, fachowcy w zakresie logistyki transportowej wykorzystują termin „monoładunek”, czyli ładunek, który jest jedynym obiektem i nie może być podzielony na komponenty. Do zakresu monoładunków wielkogabarytowych i monoładunków bardzo ciężkich mogą należeć jednolite moduły, kompleksy produkcyjne, konstrukcje inżynierskie oraz konstrukcje budowlane, specjalistyczne urządzenia ciężkie kołowe gąsienicowe, żurawie wieżowe, dźwigi mostowe oraz portalowe, kotły oraz inne wielkie pojemności – daną listę można przedłużyć o tysiąc nazw.

Rocznik 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przyczepy wielkogabarytowe 2 2 2 2 2 2