Przewóz ładunków w kontenerach zbiornikowych

Kontenery zbiornikowe (zbiorniki) przeznaczone są do przewozu cieczy, gazów skroplonych i innych towarów sypkich. Kontener zbiornikowy jest to kontener o pojemności od 26 m³ do 35 m³, który się składa z konstrukcji (elementów ramowych) oraz zbiornika, wyposażonego w zawory spustowe i sprzęt do rozładunku pod wpływem siły ciążenia oraz pod ciśnieniem. Wszelkie kontenery zbiornikowe wyposażone są w termoizolację, umożliwiającą utrzymanie właściwej temperatury, a w razie konieczności istnieje możliwość podgrzewania/ chłodzenie towarów podczas transportu.

Produkty zalecane do przewozu i przechowywania w kontenerach zbiornikowych:

Artykuły spożywcze: płyny z zawartością alkoholu (piwo, wino, koniak, wódka), oleje spożywcze, dodatki spożywcze, koncentraty soków owocowych , wody mineralne, mleko itp.

Produkty przemysłowe: ropa i produkty naftowe, oleje, gazy płynne, substancje chemiczne, farby, roztwory solne, kwasy tłuszczowe, substancje granulowane i sypkie itp.

Kontenery zbiornikowe wyprodukowane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, odpornej na wpływy każdego rodzaju. Rama kontenera jest zgodna z normą ISO, dlatego te kontenery są niezawodne przy transporcie i paletyzacji.

Kontenery zbiornikowe szczególnie wygodne są przy transporcie różnymi środkami komunikacji (samochód, kolej, transport wodny).

Rocznik 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kontenery zbiornikowe 30 65 100 110 117 114 112 113