Оголошення Про Результати Проведення Конкурсного Відбору Суб’єкта Аудиторської Діяльності

Згідно з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258 – VIII від 21.12.2017 року ТОВ «Транс-Сервіс-1» провела конкурсний відбір суб՚єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту річної фінансової звітності за 2021 рік.

Під час проведення конкурсного відбору були розглянуті усі надіслані пропозиції від аудиторських фірм, в результаті чого для співробітництва відібрана аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НЕКСІЯ ДК АУДИТ”», яка здійснює діяльність на ринку аудиторських послуг в Україні з 2003 року та має право проводити обов՚язковий аудит фінансової звітності підприємств.

Запрошуємо Вас у наш офіс для узгодження термінів проведення аудиту та заключення договору.

Дякуємо за Вашу участь та подальшу плідну співпрацю.

Оголошення про продовження відбору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» за 2021 рік.

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу

27.09.2021р.

Кінцевий строк приймання пропозицій

20.10.2021р. включно 

Строки підведення підсумків конкурсу

01.11.2021р. 

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

 • відповідають, встановленим Законом вимогам;
 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес);
 • може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб з загальної кількості осіб, що залучені до надання послуг з аудиту, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);
 • відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:
  1. не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;
  2. не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;
  3. не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
 • за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;
 • відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;
 • має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;
 • має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних;
 • має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п’яти років поспіль.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • перевірка показників фінансової звітності ТОВ «Транс-Сервіс-1»
 • підготовка аудиторського звіту та додаткового звіту для аудиторського комітету.

Вид послуги: проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності – ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» за 2021 рік.

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:

 • Копії відповідних документів, що підтверджують відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;
 • Лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Документи надсилайте, будь ласка, на електронну адресу: ishegynska@trans-service-1.com.ua.

Контактні особи: Шегинська Ірина Миколаївна, тел. 0974409927.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 

Фінансова звітність та інша публічна інформація Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті  Аудиторським комітетом  Компанії. 

Про результати Конкурсу  учасники, що приймали участь у конкурсі повідомляються шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Товариства.

ства.

Оголошення про відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту  фінансової  звітності  ТОВ  «ТРАНС-СЕРВІС-1» за 2021 рік.

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу

27.09.2021р.

Кінцевий строк приймання пропозицій

20.10.2021р. включно 

Строки підведення підсумків конкурсу

29.10.2021р. 

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

 • відповідають, встановленим Законом  вимогам;

 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

 • аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

 • має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять  суспільний інтерес) ;

 • може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб з загальної кількості осіб, що залучені до надання послуг з аудиту, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

 • відсутні порушення  вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:
  1. не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;
  2. не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;
  3. не  перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
 • за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що  становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

 • не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;

 • відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

 • має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

 • має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних;

 • має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п’яти років поспіль.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • перевірка показників фінансової звітності ТОВ «Транс-Сервіс-1» 

 • підготовка аудиторського звіту та додаткового звіту для аудиторського комітету.

Вид послуги: проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності – ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» за 2021 рік.

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та  аудиторську  діяльність» та цим Умовам;

 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 • Копії відповідних документів, що підтверджують відомості  про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

 • Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

 • Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

 • Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом

аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”; 

 • Лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу; 

 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

Документи надсилайте, будь ласка, на електронну адресу: ishegynska@trans-service-1.com.ua.

Контактні особи: Шегинська Ірина Миколаївна, тел. 0974409927.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 

Фінансова звітність та інша публічна інформація Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті  Аудиторським комітетом  Компанії. 

Про результати Конкурсу  учасники, що приймали участь у конкурсі повідомляються шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Товариства.

Оголошення Про Результати Проведення Конкурсного Відбору Суб’єкта Аудиторської Діяльності

Оголошення Про Результати Проведення Конкурсного Відбору Суб’єкта Аудиторської Діяльності

Згідно з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258 – VIII від 21.12.2017 року ТОВ «Транс-Сервіс-1» провела конкурсний відбір суб՚єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту річної фінансової звітності за 2020 рік.

Під час проведення конкурсного відбору були розглянуті усі надіслані пропозиції від аудиторських фірм, в результаті чого для співробітництва відібрана аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НЕКСІЯ ДК АУДИТ”», яка здійснює діяльність на ринку аудиторських послуг в Україні з 2003 року та має право проводити обов՚язковий аудит фінансової звітності підприємств.

Запрошуємо Вас у наш офіс для узгодження термінів проведення аудиту та заключення договору.

Дякуємо за Вашу участь та подальшу плідну співпрацю.

Оголошення про відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» за 2020 рік.

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу

26.10.2020р.

Кінцевий строк приймання пропозицій

15.11.2020р. включно

Строки підведення підсумків конкурсу

20.11.2020р.

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

 • відповідають, встановленим Законом вимогам;
 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес);
 • може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб з загальної кількості осіб, що залучені до надання послуг з аудиту, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);
 • відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:
  • 1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;
  • 2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;
  • 3) не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
 • за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;
 • відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;
 • має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;
 • має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних;
 • має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п’яти років поспіль.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • перевірка показників фінансової звітності ТОВ «Транс-Сервіс-1»
 • підготовка аудиторського звіту та додаткового звіту для аудиторського комітету.

Вид послуги: проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності – ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» за 2020 рік.

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 • Копії відповідних документів, що підтверджують відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;
 • Лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Документи надсилайте, будь ласка, на електронну адресу: ishegynska@trans-service-1.com.ua.

Контактні особи: Шегинська Ірина Миколаївна, тел. 0974409927.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті Аудиторським комітетом Компанії.

Про результати Конкурсу учасники, що приймали участь у конкурсі повідомляються електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Товариства.

Оголошення Про Результати Проведення Конкурсного Відбору Суб’єкта Аудиторської Діяльності

Згідно з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258 – VIII від 21.12.2017 року ТОВ «Транс-Сервіс-1» провела конкурсний відбір суб՚єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту річної фінансової звітності та додаткового звіту для Загальних зборів Акціонерів та Аудиторського комітету.

Під час проведення конкурсного відбору були розглянуті усі надіслані пропозиції від аудиторських фірм, в результаті чого для співробітництва відібрана аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НЕКСІЯ ДК АУДИТ”», яка здійснює діяльність на ринку аудиторських послуг в Україні з 2003 року та має право проводити обов՚язковий аудит фінансової звітності підприємств.

Запрошуємо Вас у наш офіс для узгодження термінів проведення аудиту та заключення договору.

Дякуємо за Вашу участь та подальшу плідну співпрацю.

Оголошення про відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності ТОВ  «ТРАНС-СЕРВІС-1» за 2019 рік.

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу

25.11.2019р.

Кінцевий строк приймання пропозицій

продовжено до 07.12.19 р. включно

Строки підведення підсумків конкурсу

продовжено до 10.12.2019 р.

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

 • відповідають, встановленим Законом  вимогам;

 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру  суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

 • аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

 • має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять  суспільний інтерес) ;

 • може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб з загальної кількості осіб, що залучені до надання послуг з аудиту, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

 • відсутні порушення  вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не  перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

 • за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що  становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

 • не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;

 • відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

 • має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

 • має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних;

 • має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п’яти років поспіль.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • перевірка показників фінансової звітності ТОВ «Транс-Сервіс-1» 

 • підготовка аудиторського звіту та додаткового звіту для аудиторського комітету.

Вид послуги: проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності – ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» за 2019 рік.

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та  аудиторську діяльність» та цим Умовам;

 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 • Скорочена анкета юридичної особи для участі в конкурсі  на відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік (дод. 1).

 • Копії відповідних документів, що підтверджують відомості  про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

 • Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

 • Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

 • Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом

аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”; 

 • Лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу; 

 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

         Документи надсилайте, будь ласка,  на електронну адресу:  ishegynska@trans-service-1.com.ua.

Контактні особи: Шегинська Ірина Миколаївна, тел. 0974409927. 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 

Фінансова звітність та інша публічна інформація Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті  Аудиторським комітетом Компанії. 

Про результати Конкурсу  учасники, що приймали участь у конкурсі повідомляються електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Товариства.

Додатки:

1. Додаток 1. Інформація про аудиторську фірму.

Транспорт Логістик 2019

Логіка може привести вас від пункту “А” до пункту “Б”, а уява – куди завгодно. Без спостереження за успішними світу цього, уявлення не можливе.

З 4 по 7 червня 2019 року Мюнхен провів найбільшу логістичну виставку у світі Transport Logistic 2019 з новими рекордними показниками. Виставку відвідали і ми!

Компанія “Транс-Сервіс-1” своїми очима побачила “майбутнє в логістиці”. Головними темами були торговельна війна між США та Китаєм і нестача водіїв, а великі надії були покладені на штучний інтелект у багатьох областях.

У виставці прийняло участь 2374 експонентів і близько 64 тисяч відвідувачів. Дефіцит водіїв був однією з основних тем. На додаток до більш привабливих умов праці саме штучний інтелект може допомогти в довгостроковій перспективі. Це повинно зробити ланцюги логістики більш прозорими та ефективнішими в цілому.

Ми надихнулися новинками та інноваційним майбутнім логістики та транспорту. За 2 роки знову зустрінемося в Мюнхені. І можливо вже як експоненти.

Команда Транс-Сервіс-1 взяла участь у «Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності водіїв учасників АсМАП України»

Цими вихідними команда Транс-Сервіс- 1 взяла участь у «Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності водіїв учасників АсМАП України».

Можна багато розповідати про рівень підготовки водіїв Транс-Сервіс-1, але ми хочемо сказати одне – компанія пишається нашими водіями, а саме Лазуркевичем Андрієм та Свистом Василем! Хоча ми посіли лише друге місце та для нас наші водії кращі з кращих – водії номер один компанії «Транс-Сервіс-1»!

Андрій Лазуркевич працює в автоколоні тентів вже понад 10 років. І це 10 років досвіду роботи на міжнародних перевезеннях. Андрій професіонал високого класу. Зараз працює на новому тягачі марки Man EURO6, і підтверджує, що є дійсно водієм-далекобійником з великої літери!

Свист Василь працює в компанії «Транс-Сервіс-1» з 2013 року, спочатку як водій, а з цього року – інженер безпеки руху!

Змагання – це поштовх ставати ще кращими, якісно виконуючи щоденні завдання, тримаючи позиції лідера на ринку!